Electronic waste plastic and glass products Concrete block utilization

The project aims to develop a technology that enables the user to use the plastic and glass residue of an electronic was
tedispos al process in concrete based products to the building industry. By adding glass and plastic additives , we intend to improve the quality of concrete products and reuse parts of the was te dropped at the dumpsite.

Tarnabodi üveg hulladék
Tarnabodi üveg hulladék
On the others ide the goal of the project is to establish a was te recycling infras tructure to reuse the glass and plastics crap of the electronic was te disposa l works at Tarnabod. The project is conducted in partners hip with the Hungarian Maltese Charity Service “Reception” Non-profit Ltd. At the moment the reuse of the glass was te is unresolved, and the plastic residue can only be soldata very low price. Internationally there a reacouple of solutions a bout using glass and plastic residue in the production of concrete based product. The novelty of our project is the joint us a geof the two ma terials .
t52
The project contributes to the environmental goa ls of the European Union and Hungary and creates new jobs as well. During the newly developed process , by using the secondary raw ma terials retrieved from the breaking up of e-waste, we will be able to participate in the employment of people with reduced work capacities and socially underprivileged employees .
During the planning phase of the project there were two aspects of critical importance: developing the most environment friendly technology to deliver the highest additional value possible; applying the loca l possibilities of reuse and minimize the freight cost. The long-terms ustainability of the project is ensured by an EU directive that came into effect on 13 august 2012. According to the directive: 45 percent of the electronic goods’s old after 2016 must be collected; 65 percent of the electronic goods’s old after 2019 must be collected (and 85 percent of all e-waste must be collected).

ma teria ls retrieved from the brea king up of e-wa s te, we will be a ble to pa rticipa te in the employment of people with reduced work ca pa cities a nd s ocia lly underprivileged employees .
During the pla nning pha s e of the project there were two a s pects of critica l importa nce: developing the mos t environment friendly technology to deliver the highes t a dditiona l va lue pos s ible; a pply
ing the loca l pos s ibilities of reus e a nd minimize the freight cos t. The long-term s us ta ina bility of the project is ens ured by a n EU directive tha t ca me into effect on 13 a ugus t 2012. According to the directive: 45 percent of the electronic goods s old a fter 2016 mus t be collected; 65 percent of the electronic goods s old a fter 2019 mus t be collected (a nd 85 percent of a ll e-wa s te mus t be collected).

 

 

Penrose mintázatú aperiodikus térkő termék

A Penrose beton térkő fedés aperiodikus mintázatot , a lerakott térkövek rendje nem ismétlődik. Ahogy az ábrán látni lehet, kétféle rombuszból áll. A Penrose beton csempék ugyan nem ismétlődő, nem periodikus alakzatokat hoznak létre, a mintának mégis vannak bizonyos periodikusság látszatát nyújtó jellegzetességei, egyfajta rendezettsége. A rombuszokból álló csempézettben például szabályos tíz szögek jelennek meg, amik mindenütt azonos állásúak – minden egyes tíz szög élei párhuzamosak az összes többiével. Ezek egymásba olvadó elemi celláknak tűnnek. Kvázi szimmetriát mutat 72°-os elforgatásra (ötfogású szimmetria). Ez azért is érdekes, mert periodikusan ismétlődő elemi cellákból álló sík- vagy térbeli alakzat nem mutathat ötös szimmetriát. (Ötszögekkel ugyanis nem lehet maradéktalanul lefedni a síkot.). A penrose által talált aperiodikus fedésekből a két rombuszból álló rendszert választottuk , technikaiak betonból ennek a megvalósítása a legegyszerűbb.

A kövér rombusznak {72, 72, 108, 108} fokosak a szögeik

A sovány rombusznak {36, 36, 144, 144} fokosak a szögeik.

A kísérleti termék sablonjait 3D printerrel nyomtattuk .


RFID chippel kiegészített vezető beton járdalap látássérülteknek

A hagyományos Vakok és gyengén látók számára készült vezető beton járdalap (A vezető és jelölő jelzések egyaránt 5 mm magasan állnak ki a járdalap síkjából. ) beépített RFID (Radio Frequency Identification) chippel. A chippet a tervek szerint egy a vakvezető botba szerelt olvasó azonosítja, ami egy okos telefonos alkalmazáson keresztül tájékoztatja a felhasználót hogy éppen hol tartózkodik és milyen akadályok merre helyezkednek el hozzá képest.

Xeriscape – gyeprács előre telepített szárazság tűrő növénnyel.

A xeriscaping szóösszetétel a görög xeros, vagyis száraz, és az angol landscaping, vagyis tájépítészet szavakból áll össze, a szárazságtűrő növényekre építő kertkialakítás A tervezett beton termék felület kialakítása megakadályozása a párolgást és a csapadék vizet a növény gyökereihez vezeti. Az alacsony vízfelhasználás egyrészt kevesebb kiadást jelent, másrészt a gondozás tekintetében is kevesebb energiát kíván, továbbá a megszokott kertképtől merőben eltérő látványvilág alakítható ki segítségével. A beton termék 10% tartalmaz üveg és műanyag hulladékot.

images

Elektronikai üveg és műanyag hulladék hasznosítása beton elem termékekben